กลับมาแล้ว

posted on 13 Jan 2011 13:25 by rosiner


ยังมีชีวิตอยู่...
ยังหายใจอยู่...
ยังวาดรูปอยู่...

เด๋วกลับมาแน่ๆนะ...

To be continue>>>

edit @ 13 Jan 2011 13:26:58 by RoSineR

edit @ 13 Jan 2011 13:56:06 by RoSineR